Tom e Fred Boptett

In der Lebewohlfabrik am Donnerstag 17.Juni, 18.00

hardbop - bebop - back to the backbeat - hornpower - horny rhythm section

Wolfgang Häuptli, trumpet,      Thomi Geiger. tenorsax,      Roman Bieri, trombone,      Elmar Kluth. piano,      Tomi Hirt, bass,      Fredi Schmid, drums

Lebewohlfabrik, Fröhlichstr.23, 8008 Zürich